Forfatter: Åke Bjørke, Dagny Nyfelt og Anne Kathrine Løge