HVEM GJØR HVA 2023
(E-post adressene er aktive lenker)

STYRET Navn Telefon E-post
President Randi Grung-Olsen +47 908 32 774 President@dnkgc.com
Visepresident Per Olav Heggem +47 996 32 774 Vpresident@dnkgc.com
Styremedlem Morten Børresen +47 480 39 397 Mortenborresen@hotmail.com
Styremedlem Torgerd Sandøy +47 412 26 465 torgerdsandoy@gmail.com
Styremedlem Eyvin Bjørnstad +47 902 00 222 Eyvinb@gmail.com
Vara til styret Joar Dvergsdal +47 905 15 315 Joar@jolsterbb.no
Vara til styret Aase Mari Tøsdal +47 996 30 897 Aasetos@gmail.com
Sekretær/reiseleder Mette Børresen +34 928 150 307 den.norske.klubben@gmail.com
Regnskap Morten Børresen +47 480 39 397 Mortenborresen@hotmail.com
AKTIVITETSGRUPPER
Bibliotek Unni Knobloch.…………………………... +47 924 92 707 .……………………………………………………………………....
Toril J. Huka +47 926 37 565
Boccia Magnar Langeland +47 907 58 386
Canasta/kortspill Bente Rognlien +47 905 09 430 benterognlien@hotmail.com
CanariDansen Inge Nicolaysen +47 915 43 253
Håndarbeidsgruppen Reidun Rydland +47 930 32 334 Reidunry@gmail.com
Reidun Langgård +47 906 20 901 reidun.langgard@gmail.com
Kjeglespill Kjell Næss +47 900 35 309  Kkn453@gmail.com
Seniorer Else-Marie Bråten +47 993 77 821 else_marie_braaten@hotmail.com
Skotthyll Aase Mari Tøsland +47 996 30 897 Aasetos@gmail.com
Spanskkurs Juan Carlos +34 690 153 029
Strandgym

Fjellturer/gåturer

Spaserklubben

Steinar Tømta

Bjørn Isaksen

+47 901 44 687

+ 47 916 46 332

turdnkgc@gmail.com

b-isakse@online.no

ANNET
Arrangementskomite Carl-Fredrik Fahlvik +47 970 80 581 Fahlvik@online.no
Klubbcaféen Kari Totland +34 676 929 512
Hørsellaget GC Elisabet Sommerfelt +47 924 11 819 Post@Hlfgrancanaria.no
Klubbverter Kåre Olaf Simensen +47 980 12 881 Kaare.olaf.simensen@gmail.com
Medier:
Facebook (administrator) Kjell Tore Olsen +47 911 04 393 Kto1947@gmail.com
Nettsiden og Facebook (skribenter) Bente Rian +47 977 49 757 Rianbente@gmail.com
Randi Grung-Olsen +47 908 32 774 Rgolsen11@gmail.com
Steinar Tømta +47 901 44 687 Steinar@tomta.info
Styreportalen og TUTTI Morten Børresen +47 480 39 397 Mortenborresen@hotmail.com
Norskeplassen Aage Nilsen +47 482 52 566 Aage.nilsen@live.no
Leif Magne Framnes +47 906 86 433 Leifmagne-framnes@knett.no
Vaktmester Karl Johan Jensen +47 997 30 585 Karljens@gmail.com
Oppdatert 06.05.24, RGO

 

 

HVEM GJØR HVA 2023 
(e-post adressene er aktive lenker)

STYRET Navn tlf E-post

President

Visepresident

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Vara til styret

Vara til styret

Vara til styret

 

Sekretær/reiseleder

Regnskapsfører

Bjørn Isaksen

Randi Grung-Olsen

Morten Børresen

Per Olav Heggem

Steinar Holmen

Torgerd Sandøy

Siw Johansen

Eyvin Bjørnstad

 

Mette Børresen

Mai Tvedt

+47 916 46 332

+47 908 32 774

+47 480 39 397

+47 996 40 389

+47 902 00 222

+47 412 26 465

+47 959 95 835

+47 482 57 878

 

+34 928150 307

+34 605 292 293

President@dnkgc.com

Poheggem@broadpark.no

Stene.holmen@gmail.com

Torgerdsandoy@gmail.com

Kreativesiw@live.no

Eyvindb@gmail.com

 

den.norske.klubben@gmail.com

Maitve55@gmail.com

 
Aktivitetsgrupper
Bibliotek

Unni Knobloch

Toril j.Huka

+34 693 779 990

+47 926 37 565

Boccia Magnar Langeland +47 907 58 386
Canasta/kortspill Morten Børresen +47 480 39 397 Mortenborresen@hotmail.com
Canaritråkken Inge Nicolaysen +47 915 43 253
Håndarbeidsgruppen

Reidun Langgård

Reidun Rydland

Rigmor Hersel

+47 906 20 901

+47 930 32 334

+47 917 17 051

Reidunlanggaard@gmail.com

Reidunry@gmail.com

Rigmhe@online.no

Kjeglespill Kjell Næss +47 900 35 309
Seniorer Else- Marie Bråten +47 993 77 821 else_marie_braaten@hotmail.com
Skotthyll Aase Mari Tøsland +47 996 30 897 Assetos@gmail.com
Spanskkurs Juan Carlos +34 690 153 029
Strandgym Siw Johnsen +47 959 95 835 Kreativesiw@live.no
Fjellturer/gåturer Halvor Borse +47 932 83 750 Hborse@hotmail.com
 
Annet
Arrangementskomité
Klubbcaféen Kari Totland +34 676 929 512
Hørsellaget GC Øivind Kristiansen +47 995 79 478 Post@Hlfgrancanaria.no
Klubbverter Kontoret
Medier

Facebook

Nettsiden

 

TUTTI

Halvor Borse

Bente Rian

Randi Grung-Olsen

Morten Børresen

+47 932 83 750

+47 977 49757

+47 908 32 774

+47 480 39 397

Hborse@hotmail.com

Rianbente@gmail.com

Rgolsen11@gmail.com

Mortenborresen@hotmail.com

Norskeplassen Aage Nilsen +47 482 52 566 Aage.nilsen@live.no
Vaktmester Karl Johan Jensen +47 997 30 585 Karljens@gmail.com

 

 

 

HVEM GJØR HVA 2023 
(e-post adressene er aktive lenker)

STYRET Navn tlf E-post

President

Visepresident

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Vara til styret

Vara til styret

Vara til styret

 

Sekretær/reiseleder

Regnskapsfører

Bjørn Isaksen

Randi Grung-Olsen

Morten Børresen

Per Olav Heggem

Steinar Holmen

Torgerd Sandøy

Siw Johansen

Eyvin Bjørnstad

 

Mette Børresen

Mai Tvedt

+47 916 46 332

+47 908 32 774

+47 480 39 397

+47 996 40 389

+47 902 00 222

+47 412 26 465

+47 959 95 835

+47 482 57 878

 

+34 928150 307

+34 605 292 293

President@dnkgc.com

Mortenborresen@hotmail.com

Poheggem@broadpark.no

Stene.holmen@gmail.com

Torgerdsandoy@gmail.com

Kreativesiw@live.no

Eyvindb@gmail.com

 

den.norske.klubben@gmail.com

Maitve55@gmail.com

 
Aktivitetsgrupper
Bibliotek

Unni Knobloch

Toril j.Huka

+34 693 779 990

+47 926 37 565

Boccia Magnar Langeland +47 907 58 386
Canasta/kortspill Morten Børresen +47 480 39 397 Mortenborresen@hotmail.com
Canaritråkken Inge Nicolaysen +47 915 43 253
Håndarbeidsgruppen

Reidun Langgård

Reidun Rydland

Rigmor Hersel

+47 906 20 901

+47 930 32 334

+47 917 17 051

Reidunlanggaard@gmail.com

Reidunry@gmail.com

Rigmhe@online.no

Kjeglespill Kjell Næss +47 900 35 309
Seniorer Else- Marie Bråten +47 993 77 821 else_marie_braaten@hotmail.com
Skotthyll Aase Mari Tøsland +47 996 30 897 Assetos@gmail.com
Spanskkurs Juan Carlos +34 690 153 029
Strandgym Siw Johnsen +47 959 95 835 Kreativesiw@live.no
Fjellturer/gåturer Halvor Borse +47 932 83 750 Hborse@hotmail.com
 
Annet
Arrangementskomité
Klubbcaféen Kari Totland +34 676 929 512
Hørsellaget GC Øivind Kristiansen +47 995 79 478 Post@Hlfgrancanaria.no
Klubbverter Kontoret
Medier

Facebook

Nettsiden

 

TUTTI

Halvor Borse

Bente Rian

Randi Grung-Olsen

Morten Børresen

+47 932 83 750

+47 977 49757

+47 908 32 774

+47 480 39 397

Hborse@hotmail.com

Rianbente@gmail.com

Rgolsen11@gmail.com

Mortenborresen@hotmail.com

Norskeplassen Aage Nilsen +47 482 52 566 Aage.nilsen@live.no
Vaktmester Karl Johan Jensen +47 997 30 585 Karljens@gmail.com