Seniordansen, som har samling hver lørdag i sesongen på Den norske Skolen i Valle marina, er nå blitt en del av aktivitetstilbudet til Klubben. Alle medlemmer av Seniordansen hjemme er velkommen til å delta.

I tillegg til de vanlige øvingene har vi også turer der vi kombinerer både dans og hygge.

Frammøte på Den norske Skolen senest kl. 1045, dansen starter kl. 1100. Ta med deg vann, kopp og litt niste.

Seniordansen “Canaritråkken” er ikke noen ny aktivitet her på Gran Canaria. Men den er en ny aktivitet i Klubbens regi. Nå har de fått sin egen hjememside. Du finner den her: http://www.seniordans-grancanaria.com/

 

LITT FRA 20 ÅRS JUBILEUEMET!

Canaritråkkens 20 års jubileumsfest den 12.2.2018.
I god tid førkl 18 var 61 festkledte dansere med partnere klare for fest.
Bar Zentralen i Ancorasentret hadde dekket opp og laget god mat til alle.
Festkomiteen ved Birgitte, Grete og Bjørg hadde organisert kvelden, så sanger og meny var trykt opp, toastmaster m.m. på plass og gaver og blomster kjøpt inn.
Fra kveldens hyggelige forløp skal noen høydepunkter fremheves:
Shanty-guttene fikk stemningen opp under velkomst-drinken med 5 sjømanns-sanger.
Deretter ønsket Birgitte alle velkommen og Bjørg overrakte Grete en velfortjent rosebukett.
Toastmaster (i 4. jubileumsfest !) Jostein Tafjord fortalte om dansens betydning fra veldig langt tilbake – vist i hulemalerier m.m. Han ledet oss på glimrende vis gjennom resten av kvelden.
Grete hedret de 6, som har vært med helt fra starten: Bjørghild, Unni, Ragnhild, Inger Johanne, Karin og Kirsten H. Jensen. De fikk overrakt sjokolade og rose.
Kirsten (danske på «innfødt norsk») fikk alle engasjert i skuespillet «kidnappingen» i 4 akter til med innlevelse og til stor moro.
Thomas fra Zentralen hadde utlodning av 5 fondu-middager.
Andre bidro med vitser, taler, hilsener fra andre seniordanseringer og Presidenten i den Norske Klubben, og alle var med på allsang.
Festkomiteen kunne glede seg over en påskjønnelse i form av sjokolade.
Da vi oppløste det gode selskap var gjestene mette og glade; og de blide og service-mindede restaurant-eierne Lone og Lotta med deres «besetning» takket for besøket, som var deres generalprøve på et større selskap.
Birgitte, Grete og Bjørg