SPANSK-KURS MED JUAN CARLOS

Det arrangeres spansk-kurs hver vår og høst. Kurset vil være både for nybegynnere og mer viderekomne avhengig av deltakerne.

Kursene starter i oktober og går frem mot jul, og så begynner nytt kurs i januar som fortsetter frem mot påske. Prisen er avhengig av antall kurstimer.

Kurset foregår i klubbens underetasje og varer en time pr gang.

Se nyheter på nettsiden og Facebook for informasjon om nytt kurs.

BIENVENIDO!

Oppdatert og redigert av R. Grung-Olsen 01.11.23