Vi går for miljøet 6.mars
 • Klubben er en viktig, kanskje den viktigste, møteplassen
  for skandinaver som oppholder seg hele eller deler av året på den sørlige delen av Gran Canaria.
 • Klubben er et sosialt knutepunkt for å delta i fellesutflukter, arrangere konserter, spille boccia, skotthyll, strandgym eller bare møte andre på kafeen
 • Klubben arrangerer viktige kulturelle tilbud til konserter i Las Palmas og organiserte fellesturer med guide til de andre øyene og til fastlandet; natur, miljø og strandrydding
 • Klubben gir tilgang til bibliotek, litteratur-klubb, spansk-kurs, og hørselsklubben
 • Klubben er et vern mot ensomhet og sparer det norske storsamfunnet for helseutgifter når folk med diverse fysiske plager kan oppholde seg i lengre tid og ha det utmerket i varmere strøk, med tilgang til gode helsetilbud, sommer året rundt og et sosialt senter som Den Norske Klubben
 • Klubben har lang erfaring og språkkunnskaper, og kan hjelpe med mange praktiske gjøremål
 • Klubben er en vesentlig trivselsfaktor for mange, noe som ofte tas med i vurderinger om hvorvidt man skal kjøpe, leie eller investere på Kanariøyene. Gran Canaria er mer attraktiv for eiere eller langtidsleiere med Den Norske Klubben i nærheten
 • Klubben gir trygghet, støtte og tilgang til viktige kontakter hvis noen havner i vanskelige situasjoner
 • Klubben inviterer til sosiale aktiviteter hver dag hele uka
 • Klubben er til for deg som vil noe mer

Medlemskontingenten er 65 Euro i året, og 40€ for vår- eller høsthalvåret .

Betales det med VIPPS eller bankoverføring brukes nå en kurs på Kr 12,50 (inkl avgifter) = Kr 813,-, vår eller høst= kr 500,-

Medlemskontigenten betales inn på VIPPS 641967 – eller BANKOVERFØRING – DNB 7874.06.46329 / IBAN NO 7874 0646 329.

Dersom tilsendt kontingentfaktura betales innen forfall 30. juni, for høst 2024 og hele 2025, er kontingenten 95 Euro for 1,5 år. Dette tilsvarer kr 1188,- om du betaler med VIPPS eller bankoverføring.

Husk å merke betalingen med kontingent.

Betaler du fra din spanske bank betal til: ES33 2100 5927 4313 0005 1516. BIC:  CAIXESBBXXX

For nye medlemmer:  Fyll ut innmeldingsskjemaet under og betal kontingenten som vist over
(“scroll” opp for betalings- og medlemsinfo)
Medlemskap er gyldig når betaling er mottatt.

Velkommen som medlem i Den Norske Klubben – Gran Canaria!

Oppdatert RGO 10.06.24