HÅNDARBEIDSGRUPPA 

 

Håndarbeidsgruppa holder sine arbeidsmøter i underetasjen i klubbens lokaler

 

torsdager kl. 11.00 – 14.00.

Leder: Gro Fossum tlf.: 0047 416 21132.

Vi har som hovedoppgave å kjøpe inn materialer som medlemmene skal arbeide med og å legge tilrette på arbeidsmøtene. 

Det meste av håndarbeidet som blir laget går til gevinster for vår- og julelotteriene og til den årlige julemessen som blir arrangert siste tirsdag i november og første tirsdag i desember. 

Vi bidrar også med gevinster til klubbens medlemsmøter. 

I mars arrangeres det hobbyutstilling i underetasjen. Her kan medlemmer selge sine egne produkter til egen inntekt. 

Arbeidsmøtene våre skal også være et sosialt treffsted så vi serverer kaffe og kake på våre møter. 

Alt overskudd av håndarbeidet går til klubben.

Vi ønsker alle som er interessert i håndarbeid hjertelig velkommen.