Det nærmer seg tiden da valgkomiteen begynner sin leting etter kandidater til styrekandidater til generalforsamlingen 2020. Blir du spurt, så håper vi at du vil se positivt på det, og tenk over om du kan bidra med noe til Den Norske Klubben.  Det er rundt 6 møter i halvåret som klubben er aktiv, så det er ikke så tidkrevende, men vi trenger noen som kan være med å ta beslutninger.