Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet har lansert en app som kan være svært nyttig for nordmenn i utlandet som befinner seg i en nødsituasjon.

Gå inn på Istore/Playbutikk med din smarttelefon og last ned appen.

Gå inn og velg Spania som land, og nødnummerne til de forskjellige etater kommer opp. videre kan du ta føre opp kontaktperson, velge utenrikstjenesten nærmest der du er, samt sperre kort.

For eksempel: du befinner deg i fjellet, får et illebefinnende. Sørg for å ha slått på posisjon på telefon. Nødnummerne kan da finne deg, selv om du ikke vet hvor du er.