Ved hjelp av 2 svensker ble Alfo de la Vega (Svensketoppen) erobret 2. januar. Til sammen 12 deltagere gikk turen fra San Augustin og opp til toppen.

Samling etterpå i San Augustin. Turledere var Jan Vidar og Kjell.

Foto: Jan Vidar.