TURLEDERGRUPPA

Den Norske klubben har et 20 talls turledere som gjerne vil ta med seg andre som elsker tur i fjellet på Gran Canaria. Vi inviterer til en rekke turer fra november og til og med mars hver år. Alle turene ledes av erfarne og lokalkjente turledere som også har gjennomgått opplæring i førstehjelp. Vi jakter stadig på nye turledere. Vil du være med i et aktivt turmiljø så ta kontakt.
Turledergruppa samles dessuten til fest og andre sosiale sammenkomster i løpet av sesongen.

Leder turgruppa:

Halvor Borse hborse@hotmail.com

Bjørn Isaksen

Jan Ole Johansen         Kjell N. Nilsen