Her er en takknemlig hilsen til alle som har gitt gaver til klubben, både over Vipps og inn på kontoen vår. Noen har gitt til dels store bidrag ( 3000 kr) og andre litt mindre. Vi er veldig takknemlige for alt som kommer inn! Vi som er her av styret, som er Presidenten og 3. varamann, hadde et møte med sekretæren, Mette, for å ta en oppsummering og legge en plan for hva som skjer fremover. Vi gjør det vi kan på alle fronter, men vi trenger mer penger til faste utgifter, for å klare oss over kneika, og da spesielt etter mai. Vi vet jo at hvis vi ikke klarer å holde klubben gående, vil den aldri komme tilbake, og vi mister både et tilholdssted og et knutepunkt.

Det positive er jo vaksinen, og derfor er vi optimistiske på at fra oktober vil ting begynne å normalisere seg. Da kan vi kanskje se at våre medlemmer og andre begir seg på reisefot igjen, og vi kommer tilbake til ”normalen”.

Så forsett gjerne å støtte oss økonomisk. Som vi ser av medlemstallene er det mange som kan bidra ennå, og vi er takknemlig for det dere kan gi! Vi har hatt både et julelotteri, og et julekurvlotteri, som har vellykket, og det som står på trappene nå er et nettbasert lotteri, med flotte kunstverk som premier. Vi håper dere støtter opp om dette også!

Avslutningsvis ønsker vi dere en fin tid fremover mot våren og lettere tilstander, og ikke minst vær forsiktige og ta vare på helsa!