Mange har lyst på et vinteropphold på kanarie-øyene i år også. Men hva med reiseforsikring?

Den Norske Klubben har fått tilbud om helseforsikring fra noen spanske selskaper. Det er viktig for oss å påpeke at vi bare formidler kontakt til disse selskapene. Dere må selv vurdere tilbudene.

Eiendomsselkapet UNIC  formidler via Tourist Broker og forsikrings-selskapet ARAG:

Vi kan, i samarbeid med forsikringsforhandleren Tourist Broker, tilby en reiseforsiking med forsikringsselskapet ARAG som også dekker Covid-19, opptil oppgitte forsikingsbeløp (30.000€ per person).
Legehjelp vil gis ved helsesentre som samarbeider med ARAG. Dere må derfor alltid kontakte ARAG før dere oppsøker lege slik at dere får beskjed om hvor dere må henvende dere.
Forsikringen må utstedes FØR dere kommer til Spania og kan ikke fornyes eller forlenges så lenge dere er i Spania. Den må altså utstedes for hele perioden dere skal være i Spania dersom dere ønsker dekning hele perioden. Forsikringen må utstedes i godt tid før avreise fra Norge.
Forsikringen dekker  dere på reise til og fra Spania og mens dere er i Spania. Den dekker altså ikke på reise til et annet land enn Spania.
Vedlagt finner du informasjon om forsikringen og betingelsene.
Legger ved et tilbud for 1 måned for 1 person, slik at dere kan se dekninger og forsikringsverdier.
Prisen er den samme for barn og voksne.
Denne forsikringen koster 102€ for 1 person for 90 dager (3 måneder). Det er derimot en ting dere må være klar over. Fra passerte 90 dager gjør prisen et hopp. 90 dager koster som sagt 102€, mens 91 dager koste 170€, 92 dager koster 172€ etc.
Denne type forsikring er mer rettet mot kortere opphold da hele forsikringspremien må betales ved utstedelse.
Her kan dere ser cirka prisen ulike perioder:
4 måneder: 226€
5 måneder: 274€
6 måneder: 328€
7 måneder: 377,95€
Etc.
Forsikringen er ikke tilgjengelig årlig.
For utstedelse trenger jeg:
–     Fullt navn på alle
–     Passnummer på alle (eller NIE-nummer – spansk ID nummer for utlendinger – om dere har det)
Forsikringen betales med en overførsel til Tourist Broker. Ettersender kontonummer om dere ønsker å godta tilbudet.
OBS! Om dere har spansk bankkonto belaster vi forsikringspremie direkte fra deres konto (vil da trenger deres kontonummer (IBAN – 2 bokstaver + 22 siffer).
Mvh
Kristina Pettersen
Administration
Av. de Oscar Espla, s/n
Edif. Los Alamos II, Local 1
03581 El Albir (Alfaz del Pi)
Tlf. +34 966 449 650
Mail: info@unicvillas.com
www.unicvillas.com

 

Et annet tilbud kan leses her:

Her er nettsted for DKV health insurance

Kontakt selskapet og be om tilbud.

 

Og så er det alltid lurt å ordne med HELFO kort

Europeisk helsetrygdkort gjelder fortsatt

Europeisk helsetrygdkort gir også under korona-situasjonen rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.
HELFO