Turgruppa utsetter søndagsturene/samlingene foreløpig fram til nyttår. Etter planen skulle disse startes 11.10. Men slik smittesituasjonen er på Gran Canaria og i Norge blir turene utsatt. Turgruppa jobber nå for å se på om det er mulig med  et tilbud om turer uten samlinger. Slik situasjonen er nå i september 2020 vil det bli mye færre turgåere der i høst. Turgruppa håper å komme med turtilbud fra november.