Klubbkafeen er åpen.

.
Sandy, Mette og Kari – Klubbkafeens drivere –
og Den Norske Klubbens sekretær.

Vi ønsker ALLE hjertelig velkommen til sesongstart.
Stor Solskinnsklem herfra

.Covid-19 vask i full gang.
Berit, Astrid og Marit i sving.
.
,

Planlagt program for Den Norske Klubben: