Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

Medlemsmøte 14 november 2022, 16:00 – 18:20, Bar Zentralen, Arguineguín

Medlemsmøtet var delt i to, en første del for nye medlemmer og så neste del for alle.
Det var 16 nye medlemmer på den første delen. President Bjørn Isaksen ønsket velkommen og presenterte resten av styret. Organisasjonssekretær Mette Børresen orienterte om klubbens aktiviteter, ukeplanen og sesongplanen. Det ble også orientert spesielt om håndarbeidsgruppen,
turgruppen og canastagruppen.

Så kom resten av deltakerne og til slutt var vi ca 90 medlemmer tilstede. Da ble det fullt i lokalet så vi må nok finne større lokaler til neste gang!

Mette ønsket velkommen og fortalte at dette var det 34. året for DNK. Bjørn fortsatte og sa at DNK har vært gjennom en vanskelig tid – vi har mistet medlemmer, men er på vei opp igjen. I 1997 hadde DNK 1200 medlemmer, nå har vi ca 650. Han brukte bokseterminologi og sa at ved forrige årsskifte var vi nede for telling, nå har vi passert knestående – og vi skal opp og stå. Til det trenger vi alle medlemmene, det er medlemmene som driver klubben, uten medlemmer så har vi ingen klubb. Da det var som vanskeligst valgte styret å holde på lokalene ved markedsplassen og organisasjonssekretær. Hittil i denne sesongen så har det vært en del utgifter; husleie, utstyr til kafeen, lønn og nytt regnskapssystem, men nå som aktivitetene har tatt seg opp så kommer inntektene også.

Bjørn snakket videre om fremtiden. Først og fremst trenger vi flere medlemmer. Han påpekte også at hver og en av oss må være med og dra lasset, styret kan ikke gjøre alt. Så av og til vil noen bli spurt om hjelp. Han delte tanker om å lage Norskeplassens venner for nå trengs det skikkelig opprydding der, vi trenger noen «dirigenter» for samlingene etter søndagsturene og vi trenger flere klubbverter. De er en viktig del av klubbens ansikt utad samt dørvakt for Mette – vårt orakel når det gjelder råd og hjelp. Og det skal være et Gruppeting for aktivitetslederne for vi ønsker at gruppene skal samarbeide tettere.

Så var det fokus på budsjett og regnskap og Thea Svelland, vår regnskapsmedarbeider, ble introdusert. Thea har hatt ansvar for regnskapet i 6-7 år. Den viktigste inntektskilden er medlemskontingenten. 650 medlemmer har betalt, men vi mangler fortsatt en god del. Noe skyldes nok «korttidsmedlemmer», men vi har også utfordringer knyttet til overgang til nytt system og manglende korrekte e-postadresser. Vi rydder i systemet og skal snart sende ut purringer. Vi har klart å redusere leieutgifter og lønn gjennom sommermånedene. I forhold til budsjettet som ble laget etter årsmøtet i mars og som legger opp til et lite overskudd, så ligger vi foreløpig noe bak målet pga manglende kontingentinnbetalinger og økte strømutgifter. Bjørn fortalte at årsmøtet er planlagt for mandag 13 februar.

Morten Børresen fra styret orienterte om hvorfor vi har anskaffet det nye regnskapssystemet Visma og hvordan vi går videre for å bli mer digitale. Det gamle regnskapssystemet ble faktisk faset ut 30. juni. Når det gjelder den digitale fremtiden med funksjonalitet for styret, aktivitetsledere og medlemmer så har vi valgt et verktøy som heter Styreportalen utviklet for Norsk Musikkforbund, som vi snart skal innføre. Men alle som har opplevd systemskifter i tidligere jobber vet at det alltid blir overraskelser og merarbeid ved systemskifter så vi trenger å utvise tålmodighet før alt blir bra.

Mette orienterte om klubbens turer til fastlandet og til andre Kanariøyer. Det kan bli en ny tur til Tenerife i første halvdel av mars 2023 og til fastlandet og en annen øy i november 2023. San Sebastian på fastlandet var opprinnelig planlagt for 2020, og medlemsmøtet sluttet seg til dette som reisemål for 2023. Videre var det god stemning for å velge La Palma som mål for neste øy-tur. Påmeldinger for Tenerife, San Sebastian og La Palma vil bli lagt ut i månedsskiftet januar/februar. Det vil også bli arrangert kulturturer på Gran Canaria.

Håndarbeidsgruppen sto for loddsalg med flotte strikkede premier og fristende flasker. Totalt fikk vi inn drøyt 800 Euro. Tusen takk.

Randi Grung-Olsen