Vi går for miljøet 6.mars

Norskeplassen, historie eller fremtid?

El Palmeral Noruego. Det norske miljøet på øya fikk i sin tid overlatt disposisjonsretten til plassen. Medlemmer av Den Norske klubben i Arguineguin var ildsjeler i den forbindelse. Dette skjedde 25 mars 1990.

I alle år senere har medlemmer av klubben sørget for stell og pass av plassen. Nå har imidlertid forfall og mangel på vann gjort at plassen ikke er like pen som før. Palmer er døde, gjerdet glir ut! Kort sagt, de som steller med plassen trenger hjelp.

Nå er det riktignok slik at ikke alle lokale innbyggere i området er like fornøyde med at nordmenn og andre på ferie tar seg til rette på øya. Navneskilt, varder og andre tiltak blir ikke satt pris på. Jeg mener at El Palmeral Nourego står i en særstilling. Vi er på en måte autoriserte brukere og kan med god samvittighet bruke plassen så lenge vi holder oss til naturvennlige tiltak.

I dag brukes plassen flittig som turmål av mange. Plassen er sentral i forbindelse med klubbens turer og ikke minst Miljømarsjen. Og de som ikke lengre ser seg i stand et besøk, har mange gode minner fra turer dit.

Hva gjør vi? Lar forfallet fortsette, rydder opp eller sørger for oppgradering? Jeg inviterer de som måtte ha et hjerte for plassen tilet møte på klubben Tirsdag 22.11 Kl. 13.30. Formålet er å skape et forum for ivaretakelse av plassen. Her snakker vi ikke bare om fysisk arbeide, men også om noen som kan arbeide med økonomi, kontakt med miljøene på øya mm.

Velkommen!