Opplevelsestur til Guayadeque

En liten busstur fra Aguimes  finner vi Barranco de Guayadeque, Guayadeque-dalen.  Tyve klubbmedlemmer, Mette og sjåfør Felix var på opplevelsestur til denne historiske dalen 18 mars.  Vi fikk en hyggelig spasertur I et landskap som kan ta pusten fra en. 
Grotteboliger i fjellsiden, mange tydeligvis bebodd. Med innlagt vann og elektirisitet. Man måtte nok innom museet for å se spor av “grottemenneskene” som bodde der for tusen år siden. Noen av grotteboligene var nesten vanskelig å oppdage, selv om det kunne være soveplass til 8-10 personer.

Veien slutter ved et par restauranter, kjente for bl.a. utmerkede geitegryter.  Dessverre var museet koronastengt, men vi fikk nå plass I en grotterestaurant alle sammen.

Det går an å leie huleboliger.  Kanskje noe å tenke på når barnebarn kommer på besøk en gang I forhåpentligvis nær koronafri framtid?

GC-103-veien følger bunnen av en mil lang ravine. Ved siden av veien går Guayadeque-elva. På denne tiden av året renner det litt vann I elvefaret.  Ravinen, eller dalen, er frodig og grønn. Den slutter ved Montaña de las Tierras, hvor det er hulerestauranter og huler.

Fra Montaña de las Tierras går det en gangsti opp til Las Marteles-krateret .

Dalsidene er bratte, og terrasserte områder for enkelt jordbruk er karakteristiske for dalen.  Fikentrær og mandeltrær er vanlige I hele dalføret.

Guayadeque-dalen har tradisjoner langt tilbake I historien og ble oppført som spansk kulturarvsted i 1991, som et sted av kulturell interesse i kategorien “Arkeologisk område”.

Dalen er også blitt erklært naturmonument av loven om naturområder på Kanariøyene,  og er registrert på listen over det europeiske kulturarvsnettverket av naturlige landsbyer, som troglodyt-sone.  Troglodyte betyr “grottemennesker”, eller mennesker som bor I huler.

 

 

Kanarijournalen skriver:

Dalen er et av Gran Canarias vakreste og mest interessante områder, overraskende grønt og frodig til å ligge på østsiden av øya, og med mange grotteboliger.

Rundt 80 stedegne vekster fins i dalen. I januar og februar blomstrer mandeltrærne, et nydelig skue. Guayadequedalen er klassifisert som et naturmonument med kulturverdi.

I dalbunnen finnes hulebyen Cueva Bermeja, et lite hulekapell og flere hulerestauranter.

I en informasjonssentral, som også ligger delvis inne i fjellet, får du informasjon om dalens historie, utforming, viktighet for landbruket og som gravkammerområde for urbefolkningen.

 

 

Urbefolkningen brukte først og fremst hulene i dalen til gravkammer. Mange arkeologiske funn er gjort her som har gitt innsikt i balsameringsmetoder og begravelsesritualer.

Ravinens utforming og vindforholdene gjør at mye fukt trekkes inn i dalen fra havet. All fukten bidro til at dalen tidligere ble mye brukt til landbruk.
Mange av huleboligene er i bruk også i dag. Mest som ferieboliger, men enkelte brukes også til permanent bolig. De fleste har i dag tilbygg foran huleåpningene og innlagt elektrisitet. Noen holder også husdyr.

http://canariajournalen.no/Om-Kanarioeyene/Byer-og-steder/Fakta-om-Guayadeque