ÅPNINGSTIDER PÅSKEN 2022 2

SPANSK-KURS V/JUAN CARLOS HØSTEN 2023:

Oppstart fredag 27 oktober kl 13 i Den Norske Klubbens lokaler for alle.

Hvis interesse/behov, blir det lagd to grupper, nybegynner og litt videregående.

Kurset går over 7 ganger frem til jul.

Pris 155,- euros

Med vennlig hilsen Juan Carlos & kontoret