Referat fra medlemsmøte 23 november

Den første timen var for nye medlemmer – og der kom det 12 nye medlemmer. Mette presenterte seg selv og gikk igjennom hvordan sesongplan og ukeplan fungerer, samt de viktigste aktivitetene fremover. Bjørn introduserte styret.

Deretter var det en presentasjon av noen av aktivitetene; denne gangen var det Boccia, Canasta, Håndarbeid og Hørselslaget.

Noen viktige momenter: Reidun fra Håndarbeid fortalte at de trenger flere loddselgere og også flere som ønsker å delta i produksjonen. Hans Martin fra Hørselslaget fortalte at de jobber etter likemannsprinsippet og har likepersonsdag annenhver mandag i klubblokalene og annenhver onsdag på Sjømannskirken samt balansetrening hhv annenhver mandag og onsdag på Marino Chico kl 10:30 og 11:30, et veldig populært tiltak.

På medlemsmøtet for alle var det hele 90 deltakere, ny rekord?

Presidenten startet med en advarsel: Da sesongen startet i oktober hadde klubben kr 100 000 i utestående medlemsavgift. Siden utgiftene løper hele året, også i sommersesongen, er det viktig at medlemskontingenten betales når den kommer i nettbanken på forsommeren, at man ikke venter til ankomst Gran Canaria. Han sa også at det er viktig at man spør seg selv om hva kan jeg gjøre for klubben og ikke bare hva kan klubben gjøre for meg. Utlagt: Svar ja når du blir bedt om å bidra! Videre slo han fast at Miljømarsjen vil bestå, men neste gang i samarbeid med kommunen med en egen søppelryddedag i forkant av selve marsjen. Ellers så mangler klubben en som kan ta ansvar for arrangementskomite.

Morten fortalte at elektronisk innmelding, se nettsiden, nå fungerer veldig bra. Dette betyr automatisering ved at nye medlemmer automatisk går rett inn i regnskapsystemet. Den nye appen TUTTI ble innført i oktober. Der finner man alle aktiviteter og meldinger fra klubben. Opplasting av appen har gått greit for de fleste, men der et par har f.eks samme tlf og/eller e-postadresse blir det vanskelig. Morten hjelper til hver torsdag frem til jul fra kl 12-13 i klubblokalene. Det jobbes også for å få en løsning på digital påmelding til arrangementer. De som ønsker det skal fortsatt kunne komme til kontoret for fysisk påmelding til arrangementer og event innmelding i klubben.

Randi orienterte om at arbeidet med oppdaterte avtaler med aktivitetsgruppene snart er sluttført. Hensikten med arbeidet er å få noenlunde likelydende avtaler og det er viktig at dette er på plass siden det er penger involvert. Videre orienterte hun om at nettsiden til klubben og alle dens undersider nå er oppdatert. Det viktigste har vært å få orden på kalenderen slik at den er riktig i lokal tid her på Gran Canaria – og viser det samme som TUTTI. Vær obs på at i Norge endrer tiden seg til Norsk tid, altså en time tidligere.

Dora Stefansdottir fortalte deretter om ny aktivitet samtalegrupper for de som ønsker å bli flinkere til å snakke litt hverdagsspansk på butikker og restauranter osv. Dette vil foregå hver tirsdag kl 14:30 i klubbens kjellerlokale og er gratis.

Så var det loddsalg – og som vanlig var det mange som var interesserte i å vinne ullsokker, grytekluter og nisser samt vin! Totalt kom det inn 565€.

Etter pausen gikk Mette gjennom alternativer for fastlandstur og øytur i november 2024. Stedene og resultatene ble som følger:

Fastlandet: Santiago de Compostela, vinner med 24 stemmer. (Granada: 6, Malaga: 9)

Øytur: El Hierro, vinner med 36 stemmer. (La Gomera: 10, Lanzarote/Fuerteventura: 7)

Påmelding og betaling av reiseforskudd skjer etter 15 januar.

Mette fortalte videre om kommende arrangementer:
– Julegløgg, klubbkaféen 11 desember
– Konsert i Alfredo Kraus auditorium 15 desember
– Julekrybben i Veneguera 25 desember
– Opplevelsestur til nordsiden av øya med to overnattinger på hotell i Agaete i februar.
Følg med på nettsiden for påmelding og frister.

Til slutt var det loddtrekking og mange glade vinnere.

Møtet ble avsluttet kl 17.15.

Randi Grung-Olsen, 25.11.23, korrigert 27.11.23