Presidentens hjørne Mars 2022 3

Presidentens hjørne Juni 2022 

Vi skriver i dag 6 juni. Dette er som alle vet «Flaggans dag», den svenske nasjonaldagen. Gratulerer med dagen til våre svenske medlemmer!

Dette er også en lykkedag for Den Norske Klubben. I dag fikk jeg melding om at vårt nye regnskapssystem er på plass, og at fakturaer for medlemsavgift er sendt ut! Det har vært noen «skjær i sjøen» på veien hit! Tusen takk til Per Egil for skikkelig «stayervilje». Han har jobbet mange-mange timer med dette! Takk også til Morten og det øvrige styret. Mange telefoner og ekstra styremøter har vært nødvendig for å «komme i havn» for å holde meg til den maritime terminologien. Men nå er vi der! Styret bestemte at regnskapet for fremtiden skal føres i norske kroner. Dette var nødvendig for å kunne lette arbeidet med vårt nye regnskapssystem. Dette var også en forutsetning for gjennomføringen av våre planer om en digital fremtid. Styret har klokketro på at dette vil gagne klubben og sørge for at vi får en god klubb til nytte for våre medlemmer…

Nå er det egentlig deg det står på! Hvis styrets arbeid skal bære frukter trenger vi støtte! Klubbens økonomi er basert på at vi har medlemmer som bidrar både fysisk og ikke minst økonomisk ved å betale medlemsavgiften. 

Men en klubb er ikke en klubb uten mange og fornøyde medlemmer. Min oppfordring til dere er derfor at dere tar et tak for å verve nye medlemmer, vi trenger flere!  

På det private plan har jeg også litt å feire, potetene er i jorda, og i følge min sambo som ser godt, titter de første spirer av potetkål opp av jorda. Ikke verst! I tillegg er nygammelt kjøkken montert på Torpet i Sverige. Fremtiden ser lys ut!

Fortsatt god sommer med mye sol..

Bjørn