Tekst: Randi Grung-Olsen

Nytt fra Styret

​Onsdag 16 mars møttes det nyvalgte styret. Hovedtema var økonomi og fremtiden til Klubben. Thea fortalte at vi klarer oss økonomisk gjennom den stille perioden, og at det er kjøpt omlag 200 andelsbrev. Dette er flott!
Bjørn jobber videre med å få satt opp et budsjett for inneværende år – og vi må ha et nytt økonomisystem. Men fremtiden er tøff. Vi var enige om å fortsatt selge andelsbrev, men mest av alt trenger vi flere medlemmer. Dette blir en hovedoppgave i kommende sesong.
Nettsiden vil få et nytt element med «presidentens hjørne» der Bjørn jevnlig vil informere. Det er også viktig å få oversikt over medlemmenes e-post adresser slik at det er mulig å kommuniseredirekte og digitalt.
Styret besluttet å ha månedlige møter unntatt i de tre sommermånedene. Møtene vil bli gjennomført ved hjelp av Teams når vi ikke kan møtes fysisk. Vi har også laget en aksjonsliste slik at vi har en god oversikt over alt som må gjøres.