Tekst: Bjørn Isaksen

Norskeklubbens nye koster

Styret fra v: Kari, Morten, Randi, Bjørn og Steinar. Ikke med: Torgerd, Per Egil, Per Olav

På generalforsamlingen 14 mars fikk klubben nytt styre. Presidenten var meget fornøyd med sitt mannskap, mye dyktige folk her.
 
Samtidig ble ildsjelene i aktivitetsgruppen beæret.
Dette er hjertet i klubben, uten dem hadde klubben ikke eksistert!
Presidentens hjørne Mars 2022 1

Aktivitetsleder fra v: Magnar, Kjell, Einar O, Aase-Mari, Reidun L, Reidun R, Jan Ivar, Kasper og Arne. Ikke med: Unni, Astrid, Cathrine og Thor.