Nytt fra styret Onsdag 16 mars

Miljømarsj, referat og bilder

Det ble et flott arrangement søndag 5 mars med mellom 150 – 200 deltakere inklusive alle de frivillige. Vi kunne vært flere – det får vi til neste gang! Tre år er gått siden forrige gang Miljømarsjen ble arrangert, og det er hele 34 år siden første marsj ble arrangert. Visekonsul Liss Ann Sylling og Mogans Sportsminister Luis M. Becerra klippet snoren i Puerto Rioc og åpnet Marsjen – han takket også for invitasjonen og sa det etter 3 år uten, var det hyggelig og godt å få det til igjen. Også Juan Carlos Ortega som er miljøbyråd renovasjon og forskjønning gikk fjellruten. De hyggelige damene Vanessa og Raquel fra El Trebol og Marino Chico bar flagg og gikk kystruten.

Arrangementskomiteen med Odd, Torgerd og Jan Ole i spissen hadde sammen med utallige hjelpere lagt ned en stor innsats. I Pino Seco fikk vi god mat og drikke og Shanty-koret og Gisle Pettersen underholdt med sang og musikk. Einar Andersen var humørfylt konferansier. Og selvfølgelig var det loddsalg.

Randi