Hjelp klubben over kneiken ved å kjøpe andelsbrev 5
Klubben er i krise, vil du være med å hjelpe klubben over kneiken ved å kjøpe andelsbrev?

 

Antall medlemmer er det viktigste inntektsgrunnlaget for Klubben.

I tillegg kommer inntekter fra lotterier, utstillinger og turer. Før pandemien var det mellom 750 og 800 medlemmer, nå har vi ca 450. Dette gir ikke nok inntekter til å drifte klubben lenger enn til april i år. De største utgiftene er klubblokalet og lønn til sekretær,

45-55.000€/år. Omlag 80% av utgiftene må dekkes via medlemskontingenten. Styret vil foreslå å øke kontingenten på Generalforsamlingen i mars, men det vil ikke hjelpe før 2022/23 sesongen. Styret jobber også med andre tiltak for å redusere utgiftene.

 

Et tiltak for å hjelpe Klubben gjennom situasjonen vi har nå, er å utstede andelsbrev. Vi tror at Klubben har en fremtid, og at vi til høsten skal klare å få flere medlemmer når forhåpentligvis pandemien er over.

Du inviteres herved til å tegne andelsbrev. Hvert andelsbrev vil koste 50€/500kr. Du kan tegne så  mange som du vil. Andelsbrevet/ene kan innløses tidligst etter to år til samme pris, og de er personlige. Andelsbrev kan kjøpes på Klubbkontoret eller ved å betale inn til bankkonto nr:

 

Dnb: 1503.26.53186 – husk å oppgi Navn og hvor mange andelsbrev du vil ha.

 

Om det viser seg at vi ikke får solgt nok andelsbrev til å komme over kneiken innen 1. mai 2022, vil andelsbrevet innløses.

Hjelp klubben over kneiken ved å kjøpe andelsbrev 3
Hjelp klubben over kneiken ved å kjøpe andelsbrev 2