Turleder Jan-Ole og kona Bjørg har de siste ukene arbeidet med en ny sti overfor Karpedammen. På onsdagsturen fra Norskeplassen 2.02.22 ble stien åpnet. Stien har fått navnet Bjørgtråkket og binder stien overfor Karpedammen sammen med 2 stier nord for Mirador Del Sao og Bjartes plass. De 25 deltagerne som deltok på langturen til Tauro ble vitne til åpningen og ble de første som gikk den. Fra Mirador Del Sao går stien over i en gammel sti i luftig terreng mot dusjen. Starten av stien begynner med en sving som er kalt Pedersen svingen etter turleder Jan Vidar som deltok på denne delen. Stien gir et svært bra alternativ på veien opp til dusjen. I tillegg prøvde deltagerne en ny sti fra dusjen mot Cortadores. Denne ble funnet av turleder Torger. Denne stien går til høyre for veien nordover og gir en god variasjon i forhold til å følge veien opp.

Åpnet ny sti: Bjørgtråkket 1

Her går turleder Terje for første gang med en gruppe, bak følger Jan-Ole og Bjørg. 

Åpnet ny sti: Bjørgtråkket