ÅPNINGSTIDER PÅSKEN 2022 3

Nestor Reidar Karlsen

Nestor Reidar Karlsen

I dag hadde jeg gleden av en liten prat med Reidar Karlsen. Reidar og kona har vært medlem av klubben i mange år. Etter hvert ble han valgt inn som visepresident og deretter tok han jobben som president. Dette vervet han hadde i to perioder. Reidar var kjent som en dyktig leder og hadde god kontroll med klubbens aktiviteter. Han hadde med seg et godt styre og de sørget for forenkling og modernisering av klubbens vedtekter. Representantskapet ble blant annet fjernet i hans tid.

På grunn av helsa måtte han etter hvert trappe ned på aktivitetene, og arbeidet for klubben måtte reduseres. Selv om han hadde god støtte av kona, Inger Marie måtte han avslå gjenvalg.

I dag nyter han sitt otium i Sandefjord med hyppige avstikkere til Eftang og sommercampen sammen med sin kone Inger Marie. De hilser begge til alle kjente på solskinnsøya og ønsker alle en god sommer.
Bjørn