Generalforsamlingen 2022 2

Foto og tekst: Bjørn Isaksen

Informasjon fra generalforsamlingen i den Norske Klubben 14 mars 2022
Det var hele 72 stemmeberettigede medlemmer som møtte frem til generalforsamlingen som ble avholdt på Hotel Green Beach, Patalavaca mandag 14 mars. President Sven Åke Bjørke fortalte at etter en svært vanskelig og usikker periode økonomisk for Klubben på grunn av pandemien, så er situasjonen nå betraktelig lysere. Ved hjelp av medlemmenes innsats på turer, lotterier, kunstlotteri og andelsbrev samt reduksjon i lønn og husleie, er det nå økonomisk grunnlag for videre drift. Stadig flere melder seg inn som medlemmer i klubben og det er stor oppslutning om de ulike aktivitetene.
Så takk til alle medlemmer for dette.
Etter en del diskusjon og ulike forslag ble det vedtatt å øke medlemskontingenten til EUR 55 fra 14 mars 2022. Samtidig fjernes innmeldingsavgiften.

 

 

Nytt styre ble også valgt:
President: Bjørn Isaksen (ny)
Visepresident: Randi Grung-Olsen
Styremedlemmer: Per Olav Heggem, Steinar Holmen (ny), Morten Børresen (ny)
Varamedlemmer: Kari Haugen, Torgerd Sandøy (ny), Per Egil Ramsøy

 

Etter at generalforsamlingen formelt var avsluttet ble trekningen i det flotte kunstlotteriet
bekjentgjort og de heldige vinnerne offentliggjort.