Varsel om generalforsamling

Styret i Den Norske Klubben meddeler med dette at Generalforsamlingen for år 2023 vil bli avholdt Mandag 13 februar 2023 Kl. 11.00

Generalforsamlingen vil finne sted på Hotel Mirador del Atlantico, Amadores

Innkalling sendes ut iflg. Vedtektenes Artikkel 4.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder forslag til nye tillitsvalgte må fremstilles skriftlig og må være sekretariatet i hende innen Torsdag 22. desember 2022, KL 13.00.

Styret DNK