Friluftsgudstjeneste Norskeplassen

Etter et par års opphold var det igjen tid for friluftsgudstjeneste på Norskeplassen i regi av Sjømannskirken og Den Norske Klubben. De siste årene har corona satt stopper for samlingen, og i fjor hadde Sjømannskirken alene
ansvaret for arrangementet.

Dagens friluftsgudstjeneste ble arrangert i etter god gammel tradisjon, både kirkes adventstid og klubbens innledning på julefeiringen var markert. Mange mennesker hadde funnet veien opp til «Palmeral Noruego». Man stilte også med turledere både fra Patalavaca og Puerto Rico for de som ville delta. Anslagsvis 100 personer overvar gudstjenesten og mange deltok også i den
avsluttende gangen rundt «julepalmene». Det ble også arrangert kollekt til inntekt for de fattige på øya. I alt kom det inn Euro. 510,78 som ble fordelt mellom «Caritas» og «Nabohjelpen».

Takk til alle som var med og bidro.

Friluftsgudstjeneste Norskeplassen 1
Friluftsgudstjeneste Norskeplassen