Til alle medlemmer og støttespillere

Fint om dere betaler medlemskontingenten nå.

Hjelp oss med å få Den Norske Klubben over Corona-kneika!

Vi trenger hjelp fra medlemmene til å komme oss gjennom corona-krisa.

Utgiftene består, men de vanlige inntektene kommer ikke inn.

1. Betal medlemsskapet ditt for 2021-2022 i Den Norske Klubben nå: Euro 45,- eller N.kr. 470,- Kontonummer DNB: 7874 06 46329
eller VIPPS: 641967

2. Gi støttemedlemsskap Euro 30,- eller N.kr. 300,- i Den Norske Klubben til venner og slektninger.

Kontonummer DNB: 7874 06 46329
eller VIPPS: 641967

Har du byttet adresse er det fint om du oppdaterer denne og annen kontaktinformasjon hos oss.

Sammen klarer vi dette!