Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN oktober 2022

Styret hadde møte 3. oktober på Teams. Denne gangen hadde vi med noen andre brukergrupper også siden hovedsaken var en gjennomgang og demonstrasjon av verktøyet Styreportalen.no. Dette er et verktøy som skal hjelpe oss til å bli mer digitale. Det vil gjøre ting enklere både for styret og medlemmene. Verktøyet er i bruk i flere tusen organisasjoner, spesielt musikkorps, og virker enkelt og intuitivt å bruke for en klubb som DNKGC.

Med det nye verktøyet vil vi få et elektronisk medlemsregister, innmeldinger kan skje på nettet, der er en kalenderfunksjon som kan vise alle aktiviteter, vi kan sende meldinger til medlemmer, selge billetter til arrangementer og styret kan ha all styredokumentasjon i verktøyet. De ulike gruppene kan også ha sitt eget «rom» for sine aktiviteter. Med verktøyet følger det med en App som heter Tutti (!) for bruk av medlemmene.

Så vet vi at ikke alle er like begeistret for å bruke data. Derfor vil vi fortsatt gjøre ting på gamlemåten også, f.eks bruke innmeldingsskjema på papir som før og selge billetter til aktiviteter på Klubbkontoret.

Neste steg blir å anskaffe selve verktøyet. Og så skal vi bestemme hvordan og når vi tar det i bruk, men det blir i løpet av denne sesongen.  

Neste styremøte er 7 november og etter planen kan vi da møtes på Klubbkontoret i Arguineguin.