Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN mars

Opplever du noen med mistenkelig oppførsel i det offentlige rom så vær oppmerksom.

Kan hende det er et forsøk på å gjennomføre tyveri eller ran. Hvis du opplever noen som prøver å tiltrekke seg oppmerksomheten din så gjelder det å passe på og komme seg vekk. Det har vært skrevet om ran i de lokale norske avisene i den senere tid.

Et av våre medlemmer var utsatt for noe som kunne minne om et slikt forsøk.

Vær på vakt. Det finnes folk med uærlige hensikter blant oss.

Skulle du bli utsatt for ran eller tyveri kan du ringe nødsentralen på 112 som gir beskjed til politiet. På nødsentralen snakker de engelsk. Kan du spansk kan du kontakte Policía Nacional direkte.

Bjørn og Randi