Tekst: Randi Grung-Olsen​

Nytt fra BROVINGEN – mandag 4 april

Styremøte 4 april: Hovedtema var økonomi, Gruppeting, nytt regnskapssystem og medlemsregister samt nettside/Facebook.

Styret har vedtatt et budsjett med et lite overskudd som vil bli presentert på det første medlemsmøtet i november. Klubben har en stram økonomi og verden er usikker, så vi må være veldig forsiktige med økonomiske forpliktelser. En ny kontrakt med Klubb-kafeen er klar for signering.

I februar hadde presidenten et møte med lederne for de ulike klubb-aktivitetene. Hensikten var å finne ut om det var behov for å forsterke samarbeidet på tvers av aktivitetene som utgjør en viktig del av Klubbens ansikt utad. I møtet var det enighet om at det opprettes et «Gruppeting» som møtes et par ganger i løpet av sesongen og som ledes av en i styret. Kari Haugen og Torgerd Sandøy har påtatt seg denne oppgaven.

Det gamle regnskapssystemet kan ikke brukes etter medio april så nytt regnskapssystem er allerede anskaffet. Dette koster halvparten av det gamle systemet og er mer brukervennlig.
Presidenten og Morten Børresen jobber med å overføre medlemsregisteret til det nye systemet men fortsatt mangler det e-post adresser til mange medlemmer. Så hvis du kan, meld fra til info@dnkgc.com med din adresse. Planen er å sende ut beskjed om medlemskontingent for sesongen 2022/23 med frist 1 juni.

Til slutt: Det er fortsatt mulig å kjøpe andelsbrev frem til 1 mai.

Neste styremøte er 2 mai.