Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN februar

Vi er allerede helt i slutten av februar og for mange begynner det å nærme seg hjemreise. Men det gjenstår en god del, ikke minst miljømarsjen søndag om en liten uke. Det er bare å melde seg på! 

Februar har vært en travel måned. Vi har hatt generalforsamling og to styremøter. Jeg syns generalforsamlingen gikk bra, og vi har fått to nye varamedlemmer i styret. Det vi jobber med nå er å oppdatere og revidere avtalene med alle aktivitetsgruppene. Å «standardisere» disse gjør det hele mer oversiktlig. På torsdag skal vi ha gruppeting, dvs møte med de ansvarlige for aktivitetsgruppene slik at alle gruppene blir involvert i arbeidet. Målet er at alt skal være klart til neste sesong som starter til høsten. Vi jobber også videre med Styreportalen og den nye medlemsappen Tutti som vi prøver ut. Fjellfolkets flotte fest er gjennomført og det ble 9000 kr i overskudd, bra.

Personlig har jeg deltatt på to opplevelsesturer i februar, dagstur til Puerto de La Luz; havnen i Las Palmas og til Santa Brigida-området i tre dager.  Begge turene var svært interessante og godt organisert av Mette. Og så går jeg søndagsturer og spiller Canasta. Syns vi er heldige med alle mulighetene vi får gjennom klubben vår.

Randi