Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

NYTT FRA BROVINGEN – mandag 2. mai

Styremøte 2. mai: Denne gangen hadde vi digitalt styremøte på Teams. Ett av medlemmene var på Gran Canaria, resten i Norge. Det fungerte helt fint og vi kunne alle se og høre hverandre! 

Hovedtema i møtet var økonomi, innkreving av medlemsavgift, styreportal og aksjonslisten vår. Det nye regnskapssystemet fungerer helt flott og Per Egil har gjort en kjempejobb med å konvertere til nytt system. Økonomien er heldigvis i bedring. Planen er er å sende ut faktura for medlemsavgift neste sesong per mail. Dette vil presidenten forklare nærmere om senere i mai.

Vi ønsker å bli mer digitale og diskuterer derfor om vi skal anskaffe et verktøy kalt Styreportalen. Dette er utviklet for mindre lag og foreninger. Det kan integreres med regnskapssystemet og etter hvert kan innmeldinger gjøres elektronisk – og vi kan sende meldinger og informasjon direkte til medlemmene. Vi skal diskutere dette nærmere til høsten. Styret har også besluttet en gjennomgang av vedtektene for Klubben som så skal legges frem på generalforsamlingen neste år. 

Vi tar nå en pause i styremøtene frem til september, men det er fortsatt mange oppgaver det jobbes med. Aksjonslisten har 13 saker som skal avsluttes før desember!

Mette har allerede laget utkast til program for høsten – det blir spennende!

God sommer til alle.