Vår alltid hjelpsomme vakmester Njål Terje Aune, melder at han ikke lenger har fast “Vaktmestertime” på onsdager. Istedet kan han kontaktes på alle virkedager,  tlf.: 645 296 561.