Turfolkets faste turer utsettes til nyttår inntil videre

Turlederne Kjell og Jan Ivar på tur

Selv om onsdagsturer, søndagsturer og andre turer blir utsatt ønsker de av turlederne som er på GK i høst og invitere til uoffisielle turer. Dette vil være turer med maks 10 deltagere og forhåndspåmelding. Gå tur i fjellet vil vi jo……..