«Ny» versjon av sanger for søndagstreffet er klar.
Laget i tilnærmet miljøvennlig versjon, i tråd med klubbens miljøprofil. Selges på søndagstreffene.