Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

Medlemsmøte 30.1.23, referat

Medlemsmøtet var delt i to, første timen for nye medlemmer og siste timen for

alle. Denne gangen hadde vi skiftet lokale til Marino Chico på Ancora-senteret i Arguineguín. Det fungerte fint med et kjempelangt bord selv om dagen varusedvanlig kjølig i et luftig lokale. For de nye var det en kort presentasjon av styret og Mette informerte om aktiviteter og sesongplan samt hvordan man melder seg på de ulike aktivitetene. Denne gangen ble Skotthyll, Canasta og Boccia spesielt presentert fra de ulike gruppene. Det var ca 10 nye medlemmer tilstede.

Etter en pause ble lokalet fylt opp og til slutt var det i overkant av 60 medlemmer tilstede. Presidenten ønsket velkommen og deretter var det en presentasjon av firmaet CHomecare som tilbyr tjenester innen hjemmeservice og omsorg med skandinavisk talende personell. De har kontor i San Agustin og kan nås på telefon 24 t i døgnet. Brosjyrer kan hentes på kontoret.

Presidenten fortalte at overskuddet for 2022 er på drøyt 100.000 kroner og han takket aktivitetsgruppene spesielt for flott innsats. Han har også laget et motto om å bare fortelle positive ting i 2023 – og til det trenger han hjelp fra alle!

Morten Børresen fra styret fortalte om vårt nye verktøy Styreportalen og hvordan de nye digitale løsningene henger sammen. Han fortalte også om hva som kan komme av nye løsninger. Men selv om vi blir mer digitale så skal vi fortsatt ivareta de som ikke bruker slike løsninger. En artig kuriositet: For å spare arbeid så er alle medlemmer nå registrert med fødselsdato i 2020 og som menn!

Deretter fortalte Randi Grung-Olsen, visepresidenten, om et arbeid som er igangsatt for å oppdatere/lage avtaler med de enkelte aktivitetsgruppene. Det er laget en mal som kan tilpasses de enkelte gruppene etter behov.

Else-Marie Bråten fortalte om Senatet, en gruppe «gamle» medlemmer som tok initiativ til handling og forbedring da alt var på det mørkeste etter pandemien. President Bjørn grep sjansen og sa at nå er dere en gruppe som heter Senatet! Hensikten er å følge opp, støtte og gi råd til styret. Else-Marie sa at det trengs noen flere medlemmer inn i Senatet, dvs fornuftige folk som kjenner klubben og aktivitetene godt.

Mette informerte om sesongplanen og kommende aktiviteter: Tur til havnen i Las Palmas, Fjellfolkets fest, Miljømarsjen, Mogan Big Band konsert i Arguineguín, Gran Canaria´s Women Band i Las Palmas. Alt vil bli kunngjort på oppslagstavlen/nettside. Hun minnet også på at det er viktig å ta opp ting direkte om det er noe man lurer på, eventuelt er misfornøyd med.

Vi hadde selvfølgelig også lotteri med åresalg og flotte gevinster fra håndarbeidsgruppen.

Randi