Presidentens hjørne Mars 2022 3

Presidentens hjørne

Presidentens hjørne Juni 2023

At Norge er et langstrakt land med forskjellig vær kommer tydelig til uttrykk om dagen. Varmt og tørt i syd, mens regn og kald vind er status i nord. Men selv om det snart er St. Hans og midtsommer er det heldigvis lenge igjen av sommeren og godværet kommer nok også i nord.

På styresiden i klubben er det rolig om dagen, litt planlegging for høsten, men ellers stille. Den som fortsatt «tar i et tak» for tiden er vår regnskapsmedarbeider Mai. E-fakturaer for medlemsavgiften for neste sesong ble klargjort sendt ut i vår.  Forfallsdato var 26 mai. Godt Jobba!

Dessverre ser vi nå at mange fortsatt ikke har betalt. Omkring 200 medlemmer står på listen over forfalt medlemsavgift.  Vi håper at de som har fått faktura og som ikke har betalt ennå vil gjør dette så fort som mulig. Vi vil nødig sende ut purring. Utidig mas! Penger koster det også!

Beklageligvis har det også blitt sendt fakturaer til noen som enten har betalt, eller som ikke skal betale. Noen få har heller ikke fått melding om betaling. Vi ber om tilgivelse for dette, og kan bare love at vi skal forbedre oss.

Til de som har betalt; Husk å ta ut kvittering eller bestill Oblat fra din bank.

Skulle du ha spørsmål i forhold til betalingen, ikke har fått faktura, eller den er slettet! Ta kontakt. Bruk gjerne e-post adressen:  info@dnkgc.com

Ha en fin sommer.

Bjørn