Godt Nytt År.

Da var vi i gang med et nytt år igjen! Har du noen nyttårsforsetter for dette året? Slanking, trening, røykeslutt, hva vet jeg? Det eneste jeg vet er hva statistikken sier om slike forsetter; de «bærer sjelden frukt»! Det eneste som gjelder i det lange perspektivet, er sterk vilje og stahet!

I klubbens styre og stell prøver vi å holde oss til nøysomhetslinjen i forhold til økonomi og drift. Ikke alltid like lett når vi må hanskes med utstyr og ting som har fått føle «coronatidens» belastninger. Mye har fått skure og gå, og nå kommer fasiten. Et etterlengtet airconditionanlegg er på plass i kaféen. Bedre arbeidsmiljø for både besøkende og de som har sitt virke i lokalene. Det har sin pris, men er vel verdt det!

Også på medlemssiden merker vi dette. Mange droppet solskinnsøya under Coronaen, og flere har ikke tatt opp de gamle reisevanene igjen. I alle fall har vi merket en nedgang i antall betalende medlemmer. Selv om det kommer til nye, er frafallet så stort at det totale antallet går ned. Vi hadde store forventninger i fjor på denne tiden, dessverre slo dette ikke til.

Styret har brukt deler av desember måned til en systematisk gjennomgang av klubbens fremtid. Mange avveininger er gjort! Argumenter fant vi for både den ene og den andre løsningen. Konklusjonen er ennå ikke klar, men uansett tror jeg at klubbens profil og formålsparagraf fortsatt vil stå ved lag. En viktig ting har pekt seg ut. Behovet for flere medlemmer! Hvordan skal vi klare dette? Nye ideer og anbefalinger har dukket opp.  Disse vil bli fremlagt etter hvert. Kanskje allerede på neste måneds Generalforsamling?

Når vi nå ser fremover, hva mer kunne jeg tenke meg å ta tak i? Forslag om oppgradering av Norskeplassen, hjelpende hender som klubbverter, «Kanarifuglenes» oppstandelse, nok å ta tak i. Vet at noen ildsjeler jobber med sakene, og jeg lover at klubben innenfor de økonomiske rammer vi rår over, vil bidra så langt vi kan.

Men, som alltid, det er du som medlem som bestemmer hva som er bra, og hva som ikke er det. Derfor vil vi svært gjerne høre dine personlige meninger. Som alltid; Er det noe du er fornøyd med så fortell det gjerne høyt til alle. Er det derimot ting du ikke synes vi håndterer like bra, da vil vi gjerne at du sier fra til noen i styret. Presidentens kontor er åpent tirsdager og torsdager 10 – 14. Vanskelig? Bruk telefon eller epost hvis dette er enklere. Alle er velkomne til å ta kontakt!

Bjørn