Presidentens hjørne april

Vi nærmer oss allerede slutten av april, og de fleste av oss i klubben har returnert til Norge. Men jeg ser fra Facebook at noen fortsatt nyter livet med fjellturer på Gran Canaria. Det ser flott ut….

I dag har vi hatt styremøte via nettet. Det fungerte fint – og vi har lært oss å trykke på ikonet for håndsopprekking når vi vil si noe ✋!

Økonomi: Det ser bra ut så langt og bedre enn på samme tid i fjor. Delvis skyldes dette at drøyt 200 medlemmer allerede har betalt kontingenten. Et annet viktig forhold er at aktivitetsinntektene  er mye høyere enn i fjor der halvparten stammer fra den vellykkede miljømarsjen og håndarbeidsgruppens lotteri på miljømarsjdagen.

I slutten av mai vil vi sende ut e-faktura direkte til medlemmene som ikke alt har betalt kontingent for høsten 2024 og 2025. Det er viktig at du betaler innen forfall slik at vi slipper å purre for det koster penger. Og husk at du får mere rabatt ved å betale e-fakturaen  istedenfor å utsette innbetalingen. Mere informasjon vil bli sendt ut via TUTTI, eventuelt via e-post når det nærmer seg.

Våren 2022 solgte klubben andelsbrev for å bedre økonomien etter pandemien. Nå etter to år har eierne for ca halvparten av andelsbrevene bestemt seg for hva de ønsker å gjøre. 10 personer har valgt å donere sine beløp til klubben som vi er svært takknemlige for. Åtte personer har valgt å utsette beslutningen som også er helt fint og fem personer har ønsket andelene utbetalt som de har rett til. Et alternativ var å ikke respondere – noe som da betyr at beslutningen utsettes. Vi vet ikke hvor mange dette gjelder. Hvis det er noen som leser dette og ønsker mere informasjon kan de ta kontakt med klubben.

Når det gjelder driften melder Mette om rolige tider, men hun har allerede laget første kladden til sesongplan, og også turgruppen har laget sin sesongplan.

Vi satser på velkomstfest for alle fredag 1 november. Hva og hvordan  skal vi komme tilbake til! Øyturen til El Hierro har venteliste mens det fortsatt er fire ledige plasser til fastlandsturen til Santiago de Compostela. Vi tenker også på nye aktiviteter; hva med Dartspill, quiz-kvelder, klubbkvelder for å møtes a la søndagssamlingene? Det viktigste vi kan gjøre for klubben er å få flere medlemmer og ett av virkemidlene er å ha aktiviteter som det er interesse for å delta på. Har du idéer så kom med dem!

Eyvin i styret  har hatt samtaler med alle aktivitetsgruppene for å få tilbakemeldinger om hva de er opptatt av. Her er det mye god informasjon. Jeg velger å nevne bare en ting nå: Håndarbeidsgruppen som er utrolig flinke til å produsere, trenger flere medlemmer.

Eyvin og Mette har hatt møte med Mogan kommune om opprusting og vedlikehold av Norskeplassen, merke turstier og skilting. Kommunen er med og det er enighet om at skiltene skal ha spanske navn – og norske. Neste uke skal Mette på befaring sammen med kommunen for å ta forholdene nærmere i øyesyn. En opprusting vil koste penger og vi håper på et godt samarbeid med kommunen – også økonomisk.

Det er håp om at sommeren og litt mere varme snart innfinner seg. Hos meg på sørvestlandet er plenroboten alt i sving, men Hortensiaen tas inn i stuen om natten! Aase Mari fortalte i møtet i dag at det snødde hos dem. Slik er det i vårt langstrakte land – variasjonene er store.
Neste styremøte er 21mai.

Hilsen Randi