Den norske klubben trenger din støtte for å overleve…

Tusen takk til alle de som har gitt gaver eller betalt dobbelt medlemskap til Den Norske Klubben på Gran Canaria. Støtten har gjort oss i stand til å holde oss akkurat så vidt flytende gjennom pandemien.

Selv om medlemmene ikke har vært her på øya på over ett og et halvt år, går husleie, strøm, avgifter og lønn som vanlig. Nesten halvparten av medlemmene har ikke betalt medlemsavgiften i 2020-21. Forståelig nok, når pandemien hindrer dem i å komme til øya på vanlig måte. Den Norske Klubben har imidlertid sine løpende utgifter, men har altså mistet mer enn 250 000 kroner i ubetalt medlemsavgift i 2020/21.

Også for årets medlemsavgift for 2021/22 ligger vi langt etter.  I tillegg er inntektene fra våre utrettelige støttespillere i sånne som håndarbeidsgruppa borte. De har pleid å samle inn flere hundre tusen kroner i støtte til Klubben hvert år. De vanlige inntektene fra alle turer, lotterier og arrangementer har pandemien satt en brutal strek over.

Alle oppsparte midler er nå brukt opp. Klubben er insolvent. Konkursen er rett om hjørnet. Uten betydelige tilskudd av friske penger, er videre drift kommende år umulig.

Vi har greid oss med minimale inntekter i ett og et halvt år. Det er tragisk, hvis vi må legge ned videre drift nå når folk begynner å komme tilbake igjen.

HJELP Den Norske Klubben NÅ!

Vi kan da ikke bare la dette enestående tilbudet forsvinne.

Hvis du har glemt å betale medlemskontingenten for 2020-21, ber vi deg om å gjøre det snarest.

Du kan betale kontingent for 2021-22 nå, enkelt å greit ved å vipse kontingenten på 45 eur til VIPPS nr:  641967.

Verv nye medlemmer! 

De kan melde seg inn ved å klikke her og sende 50 eur (45 eur årsgontingent + 5 eur innmeldingsavgift) til VIPPS nr: 641967.

Alle bidrag er velkommen!

Kan du bidra med ekstra støtte, er det svært kjærkomment.

Mange har nok tatt Den Norske Klubben som en selvfølge. Det er den ikke. Vi har mye å miste. 

Gran Canaria blir ikke den samme uten Den Norske Klubben