ÅRETS FØRSTE OPPLEVELSESTUR I NÆRMILJØET:

Ut på tur aldri sur

TORSDAG 25. JANUAR

Vi kjører mot Puerto Mogàn, svinger innom tettsteder på veien, opp på topper og utsiktpunkter, litt inn og ut av bussen blir det jo, går på museumet Cañadas del Gato, arkiologiskutgravninger/urbefolkning/historie. Så kjører vi Mogàn dalen opp, rusler litt i Mogán Pueblo og så blir det sannelig lunsjtid!!!

Den inntar vi på Restaurante Acaymo, som akkurat er blitt total renovert og en ny generasjon i drift, stilen og den gode kortreiste maten holder fortsatt høy stand. Hva vi finner på etter lunsj, vites ikke..………

Max 35 stk.

PRIS MEDLEM​​​​​50,-

PRISK IKKE-MEDLEM​​​​60,-

Billetter selges i Klubben fra torsdag 11. januar, mellom kl. 10 til kl. 13. Siste frist tirsdag 23. innen kl. 13.