Nytt fra styret  Onsdag 16 mars
Medlemsmøte Mandag 14. november 2022 Bar Zentralen, Ancora senteret, Arguineguin

Åpningsmøte nye medlemmer Kl. 16.00 – 16:30
 Åpning v/ Organisasjonssekretær.
 Innledning og presentasjon av styret v/President.
 Sesongplan/Ukeplan mm. v/Organisasjonssekretær.
 Presentasjon av aktiviteter v/aktivitetsledere.
——————–
Fellesmøte Kl. 16:30 – 19.00
 Åpning v/ Organisasjonssekretær.
 Innledning og presentasjon av styret v/President.
Økonomi
 Dagens situasjon v/President.
– Antall medlemmer v/Regnskapsmedarbeider.
– Budsjett 2022 v/Regnskapsmedarbeider.
– Regnskapssystem/endring av bokføringsnormal v/ Morten Børresen
Klubbens fremtid
– Hvor går vi? Innledning v/President.
– Hva betyr klubben for deg, og hva kan du bidra med? Ideer?
 Øke medlemsantall/Vervekampanjer.
 Søndagssamlinger.
 Samarbeide mellom gruppene

Reisevirksomhet
– Planlegge turer. Hvor vil dere? v/Reiseleder
 Mars 2023 Tenerife?
 Høst 2023 Fastland?

Norskeklubben Styre / Medlemsmøter/ Agenda medlemsmøte 1