Styret:

President; Bjørn Isaksen               +47 916 46 332 E-post: president@dnkgc.com

Vicepresident; Randi Grung-Olsen +47 908 32 774 E-post: vpresident@dnkgc.com

Styremedlem: Per Olav Heggem, Steinar Holmen, Morten Børresen

Vara til styret: Kari Haugen, Torgerd Sandøy, Per Egil Ramsøy

Komiteer:

ARRANGEMENTSKOMITÈ: Einar O. Andersen tlf.nr.: 625 297 139

BIBLIOTEKARER:Unni Knobloch tlf.nr:693779 990,Torill J.Huka tlf.nr.:0047 92 63 75 65

BOCCIA: Magnar Langeland tlf.nr.: 0047-90 75 83 86, Kjell Bråten tlf.nr.:0047- 98 68 79 38                                 

CANASTA/KORTSPILL:  Morten G. Børresen tlf.nr.: 0047-48039397 – E-post: mortenborresen@hotmail.com

CANARITRÅKKEN: Inge Nicolaysen tlf.nr.: 0047-91 54 32 53 (Norges Seniordans)

FADDERORDNING: Bjørn Isaksen tlf.nr.:0047-91646332                                               E-post: b-isakse@online.no

HÅNDARBEIDSGRUPPEN, LOTTERI, UTLODNINGER:
Reidun Langård tlf.nr.: 0047-90 62 09 01, reidunlanggard@gmail.com Reidun Rydland tlf.nr.:0047-93 03 23 34 E-post: reidunry@gmail.com , Rigmor Hersel tlf.nr.: 0047-91 71 70 51 rigmhe@online.no

INTERNETT HJEMMESIDER/ansv.web-siden: www.dnkgc.com : –
Bård Ove Myhre tlf.nr.: 0034-622466999 E-post:bard.myhr@hotmail.com

Facebook: Halvor Borse E-post: hborse@hotmail.com  

KJEGLESPILL: Erling Skumfoss tlf.nr.: 0047-45 06 52 32 skumfoss@hotmail.com
Kjell Næss 0047-90035309

KLUBBKAFÈEN:    Kari Totland tlf.nr.: 676 929 512. Kontakt for drift av kjøkken og utleie av Klubbens lokaler: President: Bjørn Isaksen tlf.nr.:0047-91 64 63 32 e-post: president@dnkgc.com

KLUBBVERTER:  Astrid Gridsvåg tlf.nr.:638 620 946 E-post:astrid.gridsvaag@gmail.com

MILJØMARSJKOMITÈEN: Odd Næss – tlf.nr: 0047-47 83 40 71                                   E-post:odd.naess@gmail.com

NORSKEPLASS KOMITÈ/LØYPETRASÈ/VANNING AV PALMER: Aage Nilsen 0047-48252566, E-post: Aage.nilsen@live.no, Leif Magne Framnes tlf.nr.:0047-90 68 64 33    E-post: leifmagne-framnes@knett.no  Sti-rydder Steinar Børseth tlf.:0047- 45 24 08 46  E-post: steinarb@ktv.no 

ANNONSESELGER: Mette Børresen tlf.:928-150307 E-post: den.norske.klubben@gmail.com

REGNSKAP: Mai Tvedt tlf.nr.: 605 292 293 – E-post: maitve55@gmail.com

SEKRETÆR/REISELEDER:  Mette Børresen  tlf.nr.: Kontoret 928-15 03 07 mellom kl.10.00 – kl.13.00. E-post: den.norske.klubben@gmail.com  eller  post@dnkgc.com

SKOTTHYLL:   Leder Aase Mari Tøsland tlf.nr.: 0047-99 63 08 97

SPANSK-KURS:     Juan Carlos tlf.nr.: 690 153 029

STRANDGYM/TRIM: Siw Johansen tlf.nr.: 0047-97 55 11 10

SØNDAGSTURER/SPASERKLUBBEN: Bjørn Isaksen tlf. nr:0047-91646332 – E-post: b-iskase@online.no Gunnel Berg tlf.nr.:

TURLEDERE I FJELLET/ONSDAGSTURER/TOPPTURER: Halvor Borse tlf.nr.: 0047-93 28 37 50   E-post: hborse@hotmail.com

VAKTMESTER/MATERIALE FORVALTER: Karl Johan Jensen 0047-99 73 05 85 karljens@gmail.com