Styret

President Sven Åke Bjørke E-post: president@dnkgc.com
Visepresident Randi Dokka E-post: vpresident@dnkgc.com
Styremedlemmer Per Olav Heggem Svein E. Dahl Randi Grung Olsen
Vararepresentanter Kari Haugen Anne Lise Andenes  Per Egil Ramsøy

HVEM GJØR HVA I KLUBBEN HØSTEN 2020 – oppdatert 17.3.2020

ARRANGEMENTSKOMITÈ: Einar O. Andersen tlf.nr.: 625 297 139
BIBLIOTEKAR: Unni Knobloch tlf.:693 779 990, Torill J.Huka tlf.nr.: 0047 92 63 75 65
BOCCIA: Reidun og Knut Otto Dahl tlf.nr.: 0047-47 24 98 06
CANASTA/KORTSPILL: Leidulv og Hilke – tlf.nr.: 0047-91 53 84 28 – 0047-60 76 00 64
E-post: leidulv.valla@online.no
CANARI-TRÅKKEN: Thor Nicolaysen tlf.nr.: 0047-91 54 32 53 (Norges Seniordans)
FADDERORDNING: Bjørn Isaksen tlf.nr.: 652 290 853 – 0047-91646332
HÅNDARBEIDSGRUPPEN, LOTTERI, UTLODNINGER:
Helena Jensen tlf.nr.: Reidun Langård tlf.nr.: Reidun …….. tlf.nr.:Rigmor Hersel tlf.nr.: 645 293 786, pluss mange medhjelpere……..
INTERNETT HJEMMESIDER/ansv.web-siden: www.dnkgc.com: – Facebook
Per Egil Ramsøy, E-post: president@dnkgc.com – Halvor Borse E-post: hborse@hotmail.com
KJEGLESPILL: Erling Skumfoss tlf.nr.: 0047-45 06 52 32
KLUBBKAFÈEN: Kari Totland tlf.nr.: 676 929 512. Kontakt for drift av kjøkken og utleie av Klubbens lokaler: President Sven Åke Bjørke tlf.nr.: 0047- 48 07 40 88
E-post: president@dnkgc.com
KLUBBVERTER: Astrid Gridsvåg tlf.nr.:638 620 946 E-post:astrid.gridsvaag@gmail.com
MILJØMARSJKOMITÈEN: Bjørn Isaksen tlf. nr: 652 290 853 – 0047-91646332, Jan Ole Johnsen tlf. nr: 693 730 696 – 0047 99 56 69 05
NORSKEPLASS KOMITÈ/LØYPETRASÈ/VANNING AV PALMER: Laila og Leif Magne Framnes tlf.nr.:0047-90 68 64 33 – E-post: leifmagne-framnes@knett.no
REDAKSJONSKOMITÈEN, ansvarlig redaktør: S. Åke Bjørke tlf.nr.:0047-48 07 40 88 E-post: president@dnkgc.com – ………………….
Annonseselger/layout Mette Børresen tlf.:928-150307 E-post: den.norske.klubben@gmail.com
REGNSKAP: Thea Svelland – tlf.nr.: 605 292 293 – E-post: tasvelland@gmail.com
SEKRETÆR/REISELEDER: Mette Børresen tlf.nr.: Kontoret 928-15 03 07 mellom kl.10.00 – kl.13.00. E-post: den.norske.klubben@gmail.com eller post@dnkgc.com
SKOTTHYLL: Leder Bodil tlf.nr.: 0047-40 21 24 59
SPANSK-KURS: Juan Carlos tlf.nr.: 690 153 029
STRANDGYM: Per Egil tlf. nr.: 629 973 069

TURLEDERGRUPPA: Halvor Borse  0047-93 28 37 50 ,E-post: hborse@hotmail.com

SØNDAGSTURER: Torstein Nesse tlf.nr.: 0047-47 25 45 34
TURLEDERE I FJELLET/ONSDAGSTURER:
Halvors Borse tlf.nr.: 0047-93 28 37 50 ,E-post: hborse@hotmail.com .
VAKTMESTER/MATERIALE FORVALTER: Karl Johan Jensen, tlf.nr.:0047-99 73 05 85