Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

Kjeglespill

Takk til Bodil og Arve som tok over ansvaret for Kjeglespillet på kort varsel i januar. Uten dem hadde det ikke blitt hyggelige onsdagstreff utenfor restaurant Liu. Det har vært mange gode råd om kasting, fine kommentarer og vennskapelig mobbing. Noen traff kjeglene, men mange traff ikke!
Mellom 15 og 23 personer har møtt opp hver uke, og på vegne av alle takker vi dere for jobben og møtes igjen til høsten. Kom gjerne du også og bli med!
 
Hilsen Else-Marie B