På karantenehotell – var reisa nødvendig eller ikke?

Var reisa unødvendig, så skal vi på karantenehotell i minst tre døgn. Var den nødvendig, kan vi reise rett til egen bolig og ta karanteneperioden der. 

Nordmenn som bor eller langtidsleier på Gran Canaria utfordrer her justisministeren: Hvis vi mener at reisa er nødvendig, har du da lovhjemmel til å holde oss i fangelignende tilstand på et smittefarlig sted mot vår vilje?

Gir smittevernlovgivningen hjemmel til å øke smittefaren for oss som gruppe?  Har regjeringen et erstatningsansvar dersom vi smittes på karantenehotellet? 

Så sitter vi på karantenehotellet Gardermoen da, og har det ikke særlig bra.

Karantenemat

Vi er IKKE på en «unødvendig fritidsreise».  Av helsemessige årsaker bor vi på Gran Canaria i vinterhalvåret. Vi har oppholdt oss utenfor Norge mer enn seks måneder de siste to årene. Hvis vi ikke kommer tilbake til Norge nå, risikerer vi helsemedlemsskapet i folketrygden. Dessuten må vi tilbake til Norge for å få Corona-vaksinen. Den får vi ikke i Spania på lenge. De prioriterer sine egne borgere. I tillegg går vår spanske reiseforsikring ut om to uker. Den kan ikke forlenges.  Nødvendig med hjemreise? Vi er ikke i tvil.

Den sørlige delen av Gran Canaria er tom for turister og smittefritt. Det kommer ikke nye til som kan ta med smitte til sør-områdene. Smitten er i de store byene i nord på Gran Canaria. Nordmenn som eier eller langtidsleier bolig på Gran Canaria oppholder seg med ytterst få unntak på den sørlige delen av  øya. Smitterisikoen i Mogan kommune er ubefintlig.

Vi tok en covid19-test på det norske legesenteret i Arguineguin 8 mars i år. Den var negativ. Vi tok neste Covid19 test samme sted lørdag 20 mars kl 1000.  Alle som gikk om bord på flyet i Las palmas måtte dokumentere negativ Covid19 test tatt mindre enn 24 timer tidligere.

 

Mye kø. Her kø for å få tillatelse til å sjekke ut etter negativ test.

Vi mellomlandet i København. Alle gikk med munnbind og holdt avstand.. For å komme gjennom passkontroll til flyet til Norge måtte alle igjen dokumentere negativ covid19-test tatt i løpet av de siste 24 timene.

Da vi ankom Gardermoen kl 22 lørdag 20 mars, måtte vi igjen ta en covid19-test. Ingen spurte om vi hadde vært på en nødvendig eller unødvendig reise. Vi fikk følelsen av at vi skulle alle straffes fordi vi hadde vært på en «unødvendig fritidsreise».

 

Gardemoen

Tvungen covid19 test på Gardermoen

Vi ble beordret til karantenehotell Clarion på Gardermoen.  Ingen unntak. Ingen informasjon om mulighet for unntak. Vi ble stuet inn i busser.  Avstand var ikke mulig.  Ellers ble vi behandlet greit. De fleste var tydeligvis kurset i å håndtere frustrerte og hissige reisende.

Vi fikk tildelt rom og noe å spise på rommet.  Kaffe og te i gangen. Ikke tilgang til heiser. Bare nødutganger. Mange ga uttrykk for at de følte seg som arrestanter og utsatt for overgrep.

 

Sven Åke Bjørke, Dagny Nyfelt og Anne Kathrine Løge 

Tvungent opphold på karantenehotell er vel hjemlet i smittevernloven i den hensikt å hindre eller redusere smitte. Men hva hvis smitterisikoen øker med tiltakene?

Vi fikk beskjed via SMS søndag morgen at covid19 testen på Gardermoen var negativ.  Vi som kom fra Gran Canaria var altså tilnærmet garantert smittefrie ved ankomst til karantenehotellet.

Problem:

  1. På karantenehotellet er det en god blanding av utenlandske arbeidsinnvandrere, asylsøkere og andre. Det er ingen egen etasje eller egen fløy for personer med egen bolig i Norge, og med dokumentert negative covid19-tester tatt to ganger de siste 48 timene.
  2. Internettkapasiteten er dårlig, og særlig utlendingene står derfor i korridorene og ved trappene for å få bedre netttilgang. Vekterne har ikke kapasitet til å overvåke både korridorer og trapper.
  3. Te og kaffe kan hentes ved trappeoppgangene.  Det er ikke kaffekokere på rommene.
  4. Renhold på rommene mangler. Tilbud om vask av tøy mangler. Mangelfull rengjøring av korridorene.
  5. Vi føler oss utrygge og utsatt for smitterisiko.

 Vi påføres en uventet kostand på kr 500 per person og døgn vi ikke har hatt mulighet til å budsjettere.

 

Måltidene leveres på døra

 

Slik vi ser det, virker tiltakene motsatt av intensjonen: tiltakene for oss fra Gran Canaria ØKER åpenbart smitterisikoen, og er antagelig i strid med lovens intensjon.

Vi blir tilbudt ytterligere en covid-test  to ganger i uka.  Imidlertid er test-systemet overbelastet, slik at det det kan ta opptil tre døgn før svar foreligger. Når negativt resultat foreligger, kan vi dra hjem og ta resten av karantenetiden i egen bolig.  Vi mener at smitterisikoen øker for hvert døgn vi tilbringer på karantenehotellet.  Hvis intensjonen er å redusere smitterisiko, burde personer med egen bolig dra rett hjem etter negativt prøvesvar på Gardermoen.

Vi mener vi har gjort alt som rimeligvis kan kreves av oss for å beskytte oss selv og andre mot smitte. Vi er drillet i smittevern etter snart et år med delvis portforbud i Spania, og nitid oppfølging av Guardia civil. Vi kan antagelig mer om smittevern enn personalet på karantenehotellet.

Inntrykket vi sitter igjen med er at smitteverntiltakene ved ankomst Norge dessverre er lite gjennomtenkt og at lovhjemmelen for å holde oss med tvang på et smittefarlig sted er tvilsom.

Dersom vi får et positivt prøvesvar 7. dag etter ankomst til Norge, er vi med 99% sikkerhet blitt smittet på karantenehotellet. Hvem har da ansvaret?

Nye regler kommer om noen dager. Da skal alle være på hotellet 10 dager.

For mer informasjon se Helse Norge (klikk for link)

 

Anne Kathrine Løge og Dagny Nyfelt

Vi får lov til å gå på tur opptil to timer

Sven Åke Bjørke, Dagny Nyfelt og Anne Kathrine Løge