Hva går det ut på
Prosjektet går ut på å lage et solidaritetsnettverk for innsamling av plastkorker for salg til et resirkuleringsfirma: www.recytrans.com. Pengene som tjenes går til å forbedre livskvaliteten til mennesker med minoritetssykdommer, dvs. sykdommer som er lite kjent.

 

Formål
Prosjektet har tre mål:
Fremme synligheten av lite kjente sykdommer.
Et bærekraftig miljø med tanke på resirkulering av plast.
Solidaritet med de som er affektert av minoritetssykdommer

Logistikk
Ved hjelp av kontakter og samarbeidspartnere og ulike bedrifter og organisasjoner få tillatelse til å sette ut samlekasser til innsamling av korker. Den som er ansvarlige for frakt, bringer dette til resirkuleringsfirmaet Recytrans
Hvordan bidra:
Enhver kan være med på dette prosjektet:
Samle alle korker som man selv har og bringe det til nærmeste innsamlingsted, og ikke minst spre informasjon til sitt eget nettverk av venner og bekjente om å gjøre det samme.