Vi trenger din hjelp!

Hjelp oss med å få Den Norske Klubben over Corona-kneika!

1. Betal  medlemsskapet ditt i Den Norske Klubben nå:
Euro 45,- eller N.kr. 470,- Kontonummer DNB: 7874 06 46329

2. Årets julegave:
gi et års-medlemsskap til slektninger og venner. Euro 45,- eller N.kr 470,-
Betal inn på konto: DNB 1503.26.53186

3. Gi støttemedlemsskap
EURO 30,- eller 300,- N.kr. i Den Norske Klubben til venner og slektninger.

4. Gi en gave til Den Norske Klubben

5. Verv nye medlemmer

Send e-mail til:

den.norske.klubben@gmail.com

og oppgi navn, tlf.nr. og mail-adresse til den som skal få gaven.
Betal inn på konto: DNB 1503.26.53186

Merk innbetaling med, “Julegave”, “Støttemedlemsskap” eller  “gave”.

Sammen kan vi klare dette!

Tusen takk for støtten